wanoku

253 notes

(eiga news 2/2) The Rurouni Kenshin complete showcase on July 23, 2014 in Tokyo, Japan. Satoh Takeru, Takei Emi, Kamiki Ryunosuke, Fujiwara Tatsuya, Iseya Yusuke,  Aoki Munetaka, Tsuchiya Tao, Takahashi Maryjun, Eguchi Yosuke, and Director Otomo Keishi were present for the event.

credit

(Source: hana-angel, via elsiechapman)